• مشاوره، خرید و فروش، رهن و اجاره املاک در خاوران تبریز
  • 36339125-041 و 09141048489-09141144417
بررسی ویژگی های محیطی و اقلیمی خاوران

قرار گیری این شهرک در قسمت های شمالی دامنه های ارتفاعات سهند و همجواری آن با اقلیم ییلاقات دره هروی و بیرق موقعیت متمایزی را نسبت به سایر نقاط کلانشهر تبریز برای آن فراهم نموده است. همچنین عاری بودن اراضی پیرامونی آن از هر نوع صنایع سنگین و سبک و کارگاههای مختلف صنعتی – تولیدی و به تبع آن بدور بودن از انواع آلودگیهای بصری، صوتی و...  نیز مزید بر مرغوبیت آن می باشد.


پاکی هوا، ارتفاع نسبی آن نسبت به سایر نقاط کلانشهر تبریز، طبیعی بوده اراضی واقه در محدوده شهرک خاوران به لحاظ ساخت و ساز، در بر داشتن تاسیسات مربوط به آب آشامیدنی از قبیل چشمه های آب، عبور خطوط نفت و گاز از داخل محدوده شهرک، عبور آزاد راه تبریز – زنجان ار داخل شهرک از جمله مهمترین ویژگیها و پتانسیل های طبیعی و غیر طبیعی شهرک محسوب می شود.

خاوران، نگاهی به فردا