• مشاوره، خرید و فروش، رهن و اجاره املاک در خاوران تبریز
  • 36339125-041 و 09141048489-09141144417
خاوران، نگاهی به فردا

مقدمه

شهرسازی در کتب لاتین به مفاهیم مختلفی تعریف شده است، که از آن جمله می توان به فن و مهارت ساخت شهر، تهیه نقشه شهر، تدبیر کردن در امور شهر و ساخت محیط شهر اشاره کرد. همچنین شهرسازی در واقع به مثابه طرح آگاهانه کالبدی است.

"کبیل" شهرسازی را دانش سامان دادن کاربری زمین، تامین محل ساختمانها و مسیر جاده های ارتباطی با حداکثر عملی بودن و راحتی و دسترسی تعریف کرده است.

"لینج" شهرسازی را توزیع نظام کلی فضایی فعالیت ها و عناصر در یک منطقه یا زمین دانسته است.

"چیپین" انجام تلاش منظم و نظام مند (سیستماتیک) را در جهت پیش بینی گرایش های اجتماعی و اقتصادی جامعه و هماهنگ کردن محیط فیزیکی با آن، شهرسازی به حساب آورده است. همچنین وی در تعریفی دیگر شهرسازی را چیزی جزء انجام کاربری زمین ندانسته است.

برخی دیگر از صاحبنظران، شهرسازی را نوعی برنامه ریزی فیزیکی دانسته اند که به منظور ارائه طرح و برنامه ریزی فیزیکی آینده، نگرش به حال و گذشته نیز لازم است و در تمام زمینه ها به فرایند حال و گذشته نیزباید نگریسته شود.

هر برنامه ریزی چون آینده مورد نظری را در پیش دارد، پس باید هدف مشخصی را دنبال کرده و راهها و گام های رسیدن به اهداف آینده نیز مد نظر قرار گیرد.

به طور کلی دانش شهرسازی و به قولی دیگر هنر شهرسازی که در واقع آن را می توان تلفیقی از علم و هنر دانست، به دو  قسمت تقسیم می شود. قسمت اول برنامه ریزی شهری است و بخش دوم طراحی شهری. بدین صورت که هر دو بخش لازم و ملزوم یکدیگرند و تقدم و تاخر آنها باید رعایت شود. انجام و ارائه هرگونه طرح فیزیکی یا طرح شهری، باید پس از مرحله برنامه ریزی شهری انجام شود و در واقع بدون برنامه ریزی در خصوص شهر، امکان طراحی وجود ندارد.


از آنجا که شهرسازی به طور مستقل وجود ندارد، با پیوند و ارتباط دادن آن با علوم پیرامونی امکان فعالیت می یابد.

می توان گفت مسائل و مشکلات شهری و از جمله برنامه ریزی شهری و شهرسازی، نگرش صرف و واحد نسبت به کالبد و فیزیک شهر ندارد، بلکه در امر برنامه ریزی نگرش نسبت به پارامترهای اقتصادی، طبیعی و جغرافیایی، تاریخ، محیط زیست، فنی و سیویل، کالبدی و فیزیکی و نهایتاً روانشناسی و جامعه شناسی است. به همین خاطر است که شهرسازی جزء علوم کاربردی و نیز علم میان رشته ای تعریف شده است.

 

سازمان یار• متن و تصویر

"گدس" و صاحبنظران دیگری از جمله "مکلوین" و "چادویک" اصل مسائل شهرسازی را صرفا" به صورت سیستماتیک میسر دانستند. در نگرش به موضوعات، بارزترین روش تحقیق و مطالعه، فرایند است.

در فرایند بطور کلی سه مرحله شناخت، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی یا ارائه طرح فیزیکی مطرح می باشد و فرایند اگر بصورت مفصل مورد توجه باشد، در واقع مراحل هفت گانه زیر را می توان در آن جستجو کرد.   

شناخت، مسئله یابی، حصول، تدوین اهداف به منظور حل مسائل مرحله قبل، تدوین و ارائه راحلهای  عملیاتی و ممکن برای نیل به اهداف کلی، ارزیابی اهداف عملیاتی یا راه حلهای مرحله قبل با توجه به معیارهای هماهنگ با موضوع، انتخاب راه حل بهینه و اجرای آن راه حل.

چنانچه مستحضرید، نابسامانی اوضاع اقتصادی و سایه سنگین آن در بخش مسکن، بیش از پیش موجب رکود تحولات ساخت و ساز و رشد روز افزون آن در چند ساله اخیر شده است که پیامد آن، سردرگمی پیمانکاران ساختمانی، انبوه سازان و سرمایه گذاران در بخش مسکن می باشد.

در این رهگذر چند صباحی است که نام خاوران، همچون ستاره ای در آسمان مسکن تبریز شروع به درخشیدن نموده و هر روز نگاههای بیشتری را به سوی خود جلب می کند.سازمان یار• تصویر و متن

بهترین شهرک در شمالغرب کشور، شهرک مدرن، بلند مرتبه سازی و بیشترین تراکم ساختمانی در شمالغرب کشور، شهرکی مدرن تر از شهرک حضرت ولیعصر (عج)، از جمله القاب مختلفی است که هر از گاهی در انواع تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای به گوش شهروندان عزیز می رسد.

لذا به منظور بررسی و توجه بیشتر به موضوع و نیز تنویر افکار شهروندان عزیز به جهت آگاهی و اشرافیت از چند و چون موضوع، لازم دیدم شهرک خاوران را از منظر علم شهرسازی ( هر چند اجمالی ) در 2 قسمت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری مورد بررسی قرار دهم. اما قبل از پرداختن به آن، معرفی موقعیت و ویژگیهای اقلیمی آن ضوری می باشد.

نگاهی به شهرک خاوران از منظر طراحی شهری